تخریب و بازسازی

تخریب و بازسازی

از زمان تاسیس ساختمان به بعد هر مدت که میگذرد ساختمان کارایی خود را کم کم از دست میدهد و تا آن حد فرسوده میشود که غیرقابل سکونت میشود و حتی با بازسازی و نوسازی هم به مکانی امن برای سکونت تبدیل نمیشود ، این جاست که باید بافت فرسوده تخریب شود و بافت جدید جایگزین آن شود و تخریب ساختمان صورت بگیرد.

تخریب ساختمان باید با نهایت دقت و ایمن سازی محیط اطراف صورت بگیرد و نیازمند گروهی متخصص در این مورد میباشد تا خطرات جانی و مالی در پی نداشته باشد .

تخریب از آن جهت نیازمند برنامه ریزی و دقت فراوان است که ممکن است دیوار های ساختمان های دیگر نیز تحت تاثیر این تخریب قرار بگیرند و آسیب ببینند پس باید با نهایت دقت انجام شود .

پیمایش به بالا